Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht

Arbeidsmarktonderzoek

Kiezen er straks nog voldoende jongeren voor een opleiding in zorg en welzijn? Welke competenties worden er van het toekomstige personeel verwacht? En wat betekent dit voor het huidige personeel, de toekomstige werknemers en de inhoud van de opleidingen? Goed strategisch arbeidsmarktbeleid kan niet los worden gezien van arbeidsmarktonderzoek. Cijfers en prognoses zijn nodig om beleid te onderbouwen.

Zowelwerk deelt resultaten uit diverse landelijke onderzoeksprogramma's en doet zelf onderzoek naar de Flevolandse arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Het onderzoek van Zowelwerk gaat verder waar het andere onderzoek stopt. Wij proberen nog preciezer de cijfers in beeld te brengen (bijvoorbeeld per branche of subregio) en de oorzaken te achterhalen van bepaalde verschijnselen.

Arbeidsmarkt in beeld
De regionale arbeidsmarktpublicaties van Zowelwerk staan Arbeidsmarkt in Beeld. Daar is up-to-date en interactieve arbeidsmarktinformatie over zorg en welzijn in Flevoland te vinden en verschijnen regelmatig thema-artikelen.

Meer informatie
info@zowelwerk.nl
0320-244259