Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht

SectorplanPlus

De huidige én toekomstige situatie op de arbeidsmarkt zorg en welzijn vraagt om een extra impuls. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor de meerjarige subsidieregeling SectorplanPlus voor werkgevers in zorg en welzijn ingesteld. Deze subsidie moet een extra impuls geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders. De verwachting is dat met deze maatregel totaal zo´n 170.000 professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund.

Zowelwerk voert de subsidieregeling SectorplanPlus voor regio Flevoland uit.

Planning Tijdvak 4

Aankondiging

28 oktober 2019

Publicatie PvE

18 november 2019

Opening Loket

2 december t/m 20 december 2019

Beoordelen aanvragen

18 of 25 januari 2020

Indienen bij VWS

Eind januari/1e week februari


RAAT Flevoland
Werkgevers die gebruik maken van SectorplanPlus onderschrijven daarmee het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) Flevoland en de uitgangspunten van de Arbeidsmarktagenda 2023: Zorg voor ouderen.

Contactpersoon
Tabitha Verduijn-van Tilburg
Ton van Soest (06-51 549 529)
sectorplanplus@zowelwerk.nl

Meer informatie
Op www.sectorplanplus.nl staat uitgebreide informatie over SectorplanPlus.