Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht

Lid of partner worden van Zowelwerk

Zowelwerk is een van de veertien regionale arbeidsmarktorganisaties voor zorg en welzijn. We werken voor en met de aangesloten organisaties in de regio Flevoland. Samen met hen werken wij aan kwantitatief en kwalitatief goede zorg. Dit doen we onder andere door goede verbindingen en samenwerking te stimuleren tussen de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in Flevoland.

Belangrijkste voordelen lidmaatschap en partnerschap:

 • Altijd op de hoogte van actuele (regionale) arbeidsmarktinformatie.
 • Toegang tot de loopbaanportal www.zowelwerk.nl, daarbinnen kunt u:
  - onbeperkt vacatures plaatsen
  - actief op zoek naar geschikte kandidaten
  - gebruikmaken van professionele testen waarmee u uw recruitment-, selectie- en ontwikkelprocessen kunt ondersteunen
 • Kennisuitwisseling met collega-organisaties door deelname aan diverse (sub)regionale netwerken, zoals het directeurenoverleg, het HR-overleg en RAAT Flevoland.
 • Kosteloos deelnemen aan de jaarlijkse beleidsconferentie over een actueel thema binnen de sector.
 • Korting op trainingen en leergangen die Zowelwerk organiseert binnen haar programmalijnen.
 • Korting op deelname aan de Vlogacademie Flevoland en het landelijk uitstroomonderzoek.
 • Inkoopvoordelen die Zowelwerk namens de sector voor haar leden realiseert.
 • Minimaal 6x per jaar een digitale nieuwsbrief met nieuws en relevante (regionale) arbeidsmarktontwikkelingen.
 • Gebruik maken van subsidies die Zowelwerk op actuele thema’s aanvraagt, zoals het SectorplanPlus.

Bijdrage
Leden en partners van Zowelwerk betalen een jaarlijkse bijdrage die afhankelijk is van het aantal medewerkers binnen uw organisatie.

Meer informatie
Wil je meer informatie over het lidmaatschap of partnerschap van Zowelwerk? Vraag ons informatiepakket aan of maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking via info@zowelwerk.nl of 0320-244 259.