Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 29-10-2019Naar overzicht

Breder onderzoek onder Young Professionals29 okt 2019

Binnen actielijn 1 van RAAT Flevoland is de groep studenten/afstudeerders en starters aangemerkt als belangrijke doelgroep. Binnen de sector zorg en welzijn is er een grote behoefte aan deze zogenoemde Young Professionals. Met het oog op de toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen binnen de sector hebben Woonzorg Flevoland, Kwintes, Philadelphia, het Flevoziekenhuis, InteraktContour en alle onderwijsaanbieders in Flevoland afgelopen periode een vragenlijst uitgezet onder studenten en medewerkers tot 30 jaar. Stagiair Lauréan de Niet van Woonzorg Flevoland heeft samen met deze partijen de vragenlijst opgesteld. In totaal heeft dit tot 169 reacties geresulteerd. Al een mooi resultaat!

Vragenlijst breder uitzetten
Meerdere organisaties uit de projectgroep actielijn 1 hebben aangegeven de vragenlijst ook uit te willen zetten onder hun stagiaires en jonge medewerkers. De projectgroep heeft daarop besloten dit onderzoek onder studenten en Young Professionals breder uit te zetten. Samen met Windesheim Flevoland wordt met een nieuwe stagiair onderzocht of zij opnieuw de vragenlijst kan uitzetten en de analyse als afstudeeropdracht kan uitvoeren.

Meedoen?
Wil je meewerken aan dit bredere onderzoek en de vragenlijst onder studenten, stagairs en jonge medewerkers uitzetten? Neem dan contact op met Annick van der Hoeven, a.vanderhoeven@cmo-flevoland.nl of 06- 403 33 477.