Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 15-01-2021Naar overzicht

Coronabanen om de zorg te ontlasten15 jan 2021

Het einde van de coronacrisis is nog niet in zicht en de druk op zorgmedewerkers blijft ongekend hoog. Om de zorg te ontlasten maakt de overheid middelen vrij voor bijna 5.000 fulltime coronabanen. Dit zijn banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is, maar die wel belangrijke verlichting kunnen bieden in de werkdruk. Deze gesubsidieerde banen zijn bedoeld voor de tijdelijke, extra inzet van ondersteunend personeel, ter ontlasting van het gediplomeerde personeel.

De komst van coronabanen zijn niet primair bedoeld om het structurele tekort aan gediplomeerd personeel op te vangen. Toch kan het ook op de langere termijn bijdragen aan het anders organiseren van het werk, waardoor vast zorgpersoneel wat meer vrij gespeeld wordt om díe taken uit te voeren waar echt een diploma voor nodig is. Bovendien zou deze extra inzet, bedoeld voor ontlasting van de zorg in de crisissituatie, op langere termijn wel eens kunnen leiden tot meer structurele instroom.

We onderscheiden hierin 2 soorten aanvragen, nl. een coronabaan algemeen en coronabaan met opleiding. In geval van een coronabaan algemeen gaat het om mensen die tijdelijk in dienst komen ter ondersteuning van vaste medewerkers. Denk aan een gastvrouw of ondersteuning bij ADL of in het kader van veiligheid. Voor zo’n medewerker kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 subsidie worden aangevraagd tot 1 juli 2021.

Bij een coronabaan met opleiding gaat het om mensen die, bijvoorbeeld via de Nationale Zorgklas of via een ROC, in een aantal maanden een BBL-deelcertificaat halen op individuele basiszorg (mbo niveau 2) of individuele zorg (mbo niveau 3). Deze medewerker is subsidiabel van 1 januari jl. tot uiterlijk 1 september 2021. Voor beide soorten coronabanen geldt dat je gebruik kan maken van het aanbod van kandidaten van Extra Handen voor de Zorg. Je mag ook zelf je kandidaten werven en inzetten op een gesubsidieerde coronabaan.

Hoe kan een werkgever inzet op een coronabaan aanvragen?
Vanaf 22 januari kan door zorgwerkgevers een aanvraag worden ingediend via www.extrahandenvoordezorg.nl. Van daaruit worden vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld. Maar ook voor die tijd is het al mogelijk een coronabaan aan te vragen. Neem hiervoor telefonisch contact op met het extrahandenpunt van Zowelwerk (0320-244259) en zij gaan zich inzetten om de aanvraag in te vullen.

Meer informatie over de Coronabanen en de voorwaarden hiervoor vind je hier

Voorlichtingsvideo's Coronabanen

Informatie overheid
Op de website van de overheid is meer informatie te vinden en kun je al een belangstellingsformulier invullen.