Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 05-11-2019Naar overzicht

Digivaardigheid levert tijd en geld op05 nov 2019

Professionals in zorg en welzijn krijgen steeds vaker te maken met digitalisering en het gebruik van zorgtechnologie. Uit onderzoek in de VVT branche blijkt echter dat 1 op de 5 medewerkers nog een digitale starter is. Zij geven aan schaamte en angst te voelen en durven niet aan te geven dat ze niet digivaardig zijn. De verdergaande digitalisering heeft nadelige gevolgen voor het werkgeluk van de digitale starter en de efficiëntie in zorg en welzijn.

Zowelwerk organiseerde op 4 november een informatiebijeenkomst waarin werd uitgelegd hoe organisaties digitaal vaardig(er) kunnen worden door het project ‘Digitale Vaardigheden’ en de inzet van de landelijke kennissite www.digivaardigindezorg.nl. Suzanne Verheijden, voormalig projectleider bij ’s Heeren Loo en nu landelijk projectleider, presenteerde tijdens de informatiebijeenkomst alle ontwikkelingen en haar ervaringen over de implementatie van het project bij diverse zorg- en welzijnsorganisaties.

Digitale vaardigheden noodzaak
Aanwezige organisaties reageerden enthousiast. Reacties als “Het was echt een eye opener, nooit gerealiseerd dat zoveel medewerkers niet of weinig digivaardig” werden gegeven naar aanleiding van de sessie. De unanieme conclusie was: digitale vaardigheden zijn niet meer een keuze maar een noodzaak! Van schoonmaker tot bestuurder, met z’n allen aan de bak!

Investeringen en winst
Het digitaal vaardig maken van een digitale starter levert gemiddeld 100,8 uur tijdswinst op per medewerker per jaar.* Tijd die beter besteed kan worden aan de cliënt of patiënt.

Geïnteresseerd in het project?
Zowelwerk onderzoekt welke financiering mogelijk is. Hierbij kunnen de kennis en expertise vanuit elders in het land en Suzanne Verheijden geraadpleegd worden. Ben je geïnteresseerd in het project en de mogelijkheden? Of ontvang je graag meer informatie over het project? Neem dan contact op met Wietske Hoekstra, w.hoekstra@zowelwerk.nl , 06-839 674 82.

Download de presentatie van Suzanne Verheijden voor meer informatie

*Onderzoeksresultaten zijn afkomstig vanuit de resultaten van het project Digitale Vaardigheden bij ’s Heeren Loo.