Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht
Geplaatst op: 26-11-2019Naar overzicht

Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn: 4 op de 5 wil in toekomst weer in de sector (blijven) werken26 nov 2019

Van de werknemers die hun werkgever in Zorg en Welzijn verlaten, wil ruim tachtig procent in de toekomst weer in de sector (blijven) werken. Dit blijkt uit de eerste cijfers van het landelijk Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn van RegioPlus, onder werknemers in cliëntgebonden functies. Als belangrijkste reden om te kiezen voor een andere baan geven zij aan een nieuwe stap te willen zetten, hetzij in een nieuwe functie of binnen hun huidige werkzaamheden. Bijna driekwart van de uitgestroomde medewerkers blijft binnen de sector werken.

Ruim één op de vier uitstromende werknemers was korter dan een 1 jaar in dienst bij zijn of haar werkgever. Gevraagd naar wat werkgevers hadden kunnen doen om het vertrek te voorkomen, wijzen uitstromende werknemers met name op betere communicatie door de leidinggevende en het bieden van meer loopbaanmogelijkheden. Zo’n 40 % geeft aan dat de uitstroom slechts in beperkte mate door de werkgever voorkomen had kunnen worden.

Inzet op behoud van personeel
Het beperken van uitstroom van werknemers in de Zorg en Welzijnssector staat hoog op de agenda. Vanwege de aanhoudende personele tekorten is het belangrijk om niet alleen in te zetten op extra instroom van personeel, maar zeker ook op behoud van huidige medewerkers.

Informatie over het ‘wie’, ‘waarom’ en ‘waarheen’ van vertrekkende medewerkers was tot nu toe nauwelijks beschikbaar. De regionale werkgeversorganisaties Zorg en Welzijn, waaronder Zowelwerk in Flevoland, hebben daarom samen een doorlopend uitstroomonderzoek opgezet. Met de uitkomsten kunnen deelnemende organisaties gericht actie ondernemen om de (ongewenste) uitstroom van hun personeel terug te dringen. Ruim 250 zorg- en welzijnsorganisaties doen inmiddels mee met het onderzoek. Zij hebben toegang tot een eigen online dashboard, waarin ze hun resultaten kunnen vergelijken met andere organisaties in hun branche en regio.

Factsheet
Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Presearch. Vertrekkende medewerkers ontvangen een link naar de vragenlijst, die ze online en anoniem kunnen invullen. De eerste resultaten van dit doorlopende onderzoek zijn nu bekend en samengevat in een factsheet. Deze factsheet toont cijfers voor de periode juni t/m september 2019, voor de cliëntgebonden functies, exclusief de branche Kinderopvang (2.091 respondenten). De komende tijd zal het aantal deelnemende organisaties en respondenten verder worden uitgebreid.

Vragen?
Heb je vragen over het uitstroomonderzoek in Flevoland? Of wil je aansluiten bij het uitstroomonderzoek? Neem dan contact op met Karlijn de Vries:

k.devries@zowelwerk.nl

of 06-405 223 45.

> Download de Factsheet Eerste resultaten structureel landelijk uitstroomonderzoek