Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)

De sector zorg en welzijn staat voor een flinke uitdaging. We hebben een personeelstekort en het aantal moeilijk vervulbare vacatures zal in de toekomst fors stijgen. Dit probleem vraagt direct om actie. Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelt Zowelwerk de krachten van werkgevers in zorg en welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunt, gemeenten en zorginkopers. Samen werken we hard aan het terugdringen van het personeelstekort.

Bij het uitvoeren van RAAT Flevoland werken we samen aan drie actielijnen:

  • Actielijn 1: Meer kiezen voor de zorg
  • Actielijn 2: Beter leren in de zorg
  • Actielijn 3: Anders werken in de zorg

Onder deze drie actielijnen worden in onze regio acties en afspraken gemaakt en uitgevoerd.

Zowelwerk voert het programmamanagement van RAAT over de arbeidsmarktregio Flevoland.

SectorplanPlus
Het onderschrijven van RAAT is een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de SectorplanPlus gelden. Lees hier meer over het SectorplanPlus.

RAATpraat

Annick van der Hoeven, adviseur bij Zowelwerk, vlogt regelmatig over RAAT. Volg haar op ons YouTube kanaal.

Digitale kaart RAAT Flevoland
Om kennisdeling te vergroten en ter inspiratie worden acties binnen RAAT Flevoland en 'losse' initiatieven en acties digitaal in beeld gebracht op de Digitale kaart RAAT Flevoland.

Heb je initiatieven, projecten of pilots die bijdragen aan de aanpak van de tekorten in Flevoland. Of past jouw initiatief binnen een van de actielijnen? Deel dit met ons via het online formulier.