Meer weten over werken en leren in zorg en welzijn in Flevoland?

Bel
088 0182 888
Of stuur ons een bericht

Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn

In zorg en welzijn werken we met hart en ziel voor onze cliënten. Daarbij is een veilige zorgrelatie belangrijk. Helaas houdt een enkeling zich niet aan de regels. Diefstal, mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag door medewerkers in de zorg richting cliënten komen voor. 

Alleen als alle zorgorganisaties mee doen aan het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn kunnen we dit voorkomen. En door altijd te registreren. Zo creëren we samen een veilige zorg voor iedereen.

Het Waarschuwingsregister is een goed beveiligde online applicatie die 24/7 beschikbaar is. Iedere deelnemende organisatie kan personen toevoegen en op ieder moment controleren of personen in het systeem zijn geregistreerd. Op dit moment kunnen organisaties in de branches Verzorging, Verpleging & Thuiszorg, Geestelijke Gezondheidszorg en Gehandicaptenzorg deelnemen.

Zowelwerk coördineert de uitrol van het Waarschuwingsregister in Flevoland en ondersteunt Flevolandse organisaties bij de aansluitperiode.

Meer informatie: waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl

Contactpersoon
Yamina Krai
y.krai@zowelwerk.nl
06-365 216 96